Bennie Helpt Gambia

Maakt dit project mogelijk. Ondersteunt zowel financieel als met advies en verscheept hulpmiddelen.