Hoe we werken

AANVRAAG

We ontvangen een aanvraag voor een hulpmiddel. De aanvraag kan rechtstreeks van de cliënt of via een derde partij komen. Het kan gedaan worden via e-mail, telefoon of onze Facebookpagina.

BEOORDELING

Onze zorgcoördinator neemt voor het huisbezoek contact op met de aanvrager om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Soms kunnen we vooraf beoordelen wat er nodig is en het meteen meenemen wanneer we op huisbezoek gaan. Er zijn ook gevallen waarin we helaas niet kunnen helpen.

HUISBEZOEK

We bezoeken onze cliënten thuis om de specifieke behoeften en thuissituatie te bekijken en (indien nodig) maten op te nemen. We bespreken ook onze uitleenvergoeding met de klant en inventariseren de financiële draagkracht. De borg en huurprijzen variëren. Lees meer over onze tarieven .

HULPMIDDEL

We proberen het meest geschikte hulpmiddel voor onze cliënten te vinden. Als we deze niet op voorraad hebben, zullen we ons netwerk gebruiken om te proberen het te verkrijgen. Soms moeten we het vanuit Nederland overbrengen wat tijd kost.

BEZORGING

We leveren het hulpmiddel bij de cliënten thuis af, stellen het goed af en geven instructies over veilig gebruik ervan. We oefenen met hen en indien nodig kunnen we fysio- of ergotherapie regelen zodat de cliënt leert om het hulpmiddel op de juiste manier te gebruiken.

CONTACT

We houden contact met onze cliënten om te weten of het hulpmiddel voldoet. Wij zorgen voor onderhoud en ze kunnen ook op ons rekenen als reparatie nodig is.

RETURN

We halen het hulpmiddel op wanneer deze niet langer nodig is en brengen deze terug naar onze opslagruimte. We maken het schoon en controleren het, zodat we het vervolgens aan iemand anders in nood kunnen uitlenen.

Wat we nog meer doen


SAMENWERKEN

We werken samen met vele stichtingen en organisaties die ons kunnen rekenen als ze hulpmiddelen nodig hebben en naar wie wij soms cliënten doorverwijzen. Samen staan we sterk!

RECYCLING

Soms ontvangen we rolstoelen waarvan onderdelen missen en we vervangen rolstoelen die niet meer kunnen worden gebruikt. We demonteren de nog bruikbare onderdelen die we bewaren voor reparaties en zorgen dat het restafval gescheiden wordt voor recycling.