ANBI

Onze stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, per 01-01-2020.

Visie

Mensen met een fysieke beperking in Gambia mobiel maken, zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving.

Missie

We willen mensen met een beperking helpen mobiel te worden, zodat ze zoveel als mogelijk zelfstandig deel kunnen nemen aan de samenleving. Hierbij valt te denken aan: onderwijs, werk, gezinszorg, socialisatie. Tevens wordt hiermee voorkomen dat de algehele lichamelijk conditie (verder) verslechtert.

Doelstelling

Het inzamelen van hulpmiddelen en verschepen naar Gambia, zodat in Gambia voldoende hulpmiddelen beschikbaar zijn en blijven voor uitleen. Deze hulpmiddelen in Gambia uitlenen aan mensen met een fysieke beperking en het verzorgen van het onderhoud van deze hulpmiddelen.
Het bouwen van een hulpmiddelencentrum in Tujereng. Het centrum biedt onderdak aan magazijn, werkplaats, assessment-, fysiotherapie- en wondzorgruimte.
De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.

Strategie

In Nederland worden hulpmiddelen geworven, ingezameld en opgeslagen. Deze worden vervolgens per container verscheept naar Gambia. Daar worden ze in de loods opgeslagen om vervolgens conform onze werkwijze te worden uitgeleend.

Organisatie

Naam: Stichting caring4mobility
RSIN: 860362115
Adres: Zuiderdiep 65, 9571 BC 2e Exloërmond
E-mail: info@caring4mobility.com
Telefoon: +220777887/+31620902199
KvK: 75685515
Bankrekening: NL27INGB0008523894
Website: www.caring4mobility.com
Facebook: https://www.facebook.com/c4mgambia

Bestuur

Voorzitter: mevr B.Y. Honsbeek
Penningmeester: mevr. C.C Driesse
Secretaris: mevr. I. de Bruin

Vrijwilligers en werknemers

Caring4mobility werkt uitsluitend met vrijwilligers in de functie van projectmanager, zorgcoördinator, pr-medewerker, organisatorisch ondersteuner en fieldofficer.

Beloningsbeleid

Het bestuur en de vrijwilligers werken onbezoldigd. Het bestuur en de vrijwilligers hebben recht op vergoeding van gemaakte kosten.

Verslag uitgevoerde activiteiten

Het verzamelen en transporteren van hulpmiddelen naar en binnen Gambia. Het verrichten van assessments van cliënten en uitgeven van passende hulpmiddelen en deze onderhouden, repareren en vervangen, zie verder het beleidsplan.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording over 2023 is opgenomen in het beleidsplan 2024.